Vriezers vol met bloed, hersenvocht en urine. Materiaal afkomstig van patiënten en van gezonde Nijmegenaren. Samen vormen ze de enorm waardevolle verzameling van de Radboud Biobank. 

Lees verder...

We worden oud en blijven bij onze partner dankzij de rol van oma’s in onze maatschappij. Althans, volgens een nieuwe studie die in het tijdschrift PNAS verscheen.

Lees verder...

Formeel hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten. Dat is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk worden vrouwen in veel landen nog steeds achtergesteld. Millenniumdoel 3 had als doelstelling dat in 2015 evenveel meisjes als jongens naar school gaan in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. In het basisonderwijs is flinke vooruitgang geboekt, maar op de andere niveaus bleek het doel helaas te ambitieus. 

Lees verder...

Zodra sprinkhanen hun bestaan als kluizenaar verruilen voor een groepsbestaan, veranderen ze in verwoestende zwermen die zich een weg vreten door groene akkers. De boeren hebben het nakijken. Helaas zijn deze invasies bijna niet te voorspellen en bestrijden nog moeilijker. 

Lees verder...

Grote borsten, kleine borsten. Brede heupen, smalle heupen. Brede torso, smalle schouders. Wat vinden mannen en vrouwen nu echt aantrekkelijk aan elkaar? En waarom? 

Lees verder...

Een mutatie in het BRCA1 of BRCA2 gen verhoogt de kans op borst- en eierstokkanker aanzienlijk. Kun je deze mutaties ook gebruiken om de meest effectieve kankerbehandeling te selecteren? 

Lees verder...

Na een zeereis van drieënhalf jaar rond de wereld en nog eens twee jaar laboratoriumwerk, brengen wetenschappers de eerste resultaten naar buiten van een gigantisch project. Door kennis te vergaren over plankton proberen ze de toekomst van het oceaanleven te voorspellen. 

Lees verder...

Waar kun je nou beter luisteren naar verhalen over visserij dan op zee, aan boord van een vissersboot? Daarom voer Kennislink mee met de Tx10 vanaf Texel de waddenzee op. Om te luisteren naar verhalen van verschillende experts over (over)bevissing in de Nederlandse Noordzee en Waddenzee. Hoe erg is het met onze zeeën gesteld en wat zijn goede oplossingen?

Lees verder...